Tự học thiết kế Website hay thuê đơn vị viết Website cho bạn? Phần 1

Tự học thiết kế Website bằng Wordpress 2019

  Trước đây tôi cũng từng phải đi thuê người khác thiết kế Website cho tôi. Vừa mất tiền, mất thời gian, mất kiểm soát dữ liệu,…Nhưng hiệu quả thì nói thật là quá tệ. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho các bạn thấy Những bất cập khi bạn không biết thiết kế Website […]