Tiếp thị liên kết là gì? Hướng dẫn cách làm Affiliate Marketing hiệu quả

Tiếp thị liên kết cùng Accesstrada Việt Nam

  Tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là khi bạn giới thiệu, quảng bá một link sản phẩm của người khác trên Internet rồi khi bán được hàng thì bạn sẽ được nhận một khoảng hoa hồng từ sản phẩm đó. Giống công […]